Följ oss på Facebook

Projekt

LEADER SÖDERSLÄTT LLU

Regeringsgatan 4, 231 70 Anderslöv
0709 - 60 26 78 eller 0734 - 42 25 08

Söderslätt LLU arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader Söderslätt LLU . Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Söderslätt. Leader Söderslätt LLU  har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 

Varför SÖDERSLÄTT LLU?

Landskap, natur och kultur

Söderslätt ligger inom Vellinge, Svedala, Trelleborgs och Skurups kommuner samt delar av Malmö utanför tätorten. Landskapet karakteriseras av en flack svagt böljande jordbruksbygd. Höga element utmärker det vida landskapet och inkluderar vindkraftverk, kyrktorn, silos, elledningar och träd.

Utspridda gårdar, bevarade jordhägn och pilevallar, enstaka märgelgravar och gravhögar från bronsåldern är representativa för Söderslätt. Öresundsregionen är internationellt känd för sitt unika kulturarv och sin vikingatida historia och kommunerna samarbetar för att förvalta vikingaarvet genom att skapa besöksupplevelser och öka kunskapen om vikingatiden och dess påverkan på kulturarvet på Söderslätt.

Området ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen med två flygplatser inom en timmes bilfärd och fem färjeförbindelser med åtskilliga dagliga avgångar till Polen och Tyskland. Näringslivet domineras av ett stort antal en- eller fåmansföretag inom tjänstesektorn samt ett stort utbud av verksamheter inom de kreativa näringarna.

Med stöd av Leader projekt - utveckla Fotevikens Kulturcenter som organisation.  

 

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.

Svar: För att utveckla Fotevikens Kulturcenter med samarbetspartners och Historisk Mat & Event har målet varit att skapa förutsättningar för året runt verksamheter. Detta har inneburit att säkerställa en stabilare arbetsplats för fast anställda, säsongsarbetare och projektanställda inom befintlig verksamhet och närområdet.
Det unika med projektet är kopplingen till det vikingatida konceptet - att skapa ett varierande utbud av event, aktiviteter och gastronomiska smakupplevelser med inte minst vikingatiden som grund. Genom kunskap, affärstänkande och kompetens tillföra och säkerställa det som dagens verksamhet har saknat. Detta innebär att skapa aktiviteter, marknadsföra och sälja in event och aktiviteter inte bara inom Skåne, utan bredda utbuden och tillgängligheten även utanför Skåne. Utveckla och säkerställa befintliga och framtida verksamheten genom framtagning av marknadsföringsmaterial, så som hemsida, banderoller, rollups, trycksaker, sociala medier.
Projektet har också inneburit intern och extern utbildning av ny och befintlig personal.

Varför ville ni genomföra projektet?

Svar: Vi har under längre tid sett potentialen i att nyttja lokaler, ytor, personal på en betydligt bredare och ekonomisk givande front.
Länge har vi önskat att utveckla en samverkan och få synergier inom Fotevikens Kulturcenter och där igenom utöka verksamheten och skapa förutsättningar för verksamhet året runt.
Vi gör bedömningen att det finns en stor potential för arrangemang och event med vikingateman eller motsvarande och skapa förutsättningar genom paketering och samverkan med aktörer och organisatörer som passar in i detta utvecklingsarbete.
 Detta gör vi under projektet genom att analysera samverkanskoncept och skapa synergi effekter utifrån befintliga verksamheter. Detta har vi gjort genom att sammanställa befintliga aktiviteter och koncept och skapat en helhetsbild med paketerade lösningar för en ny publik.

Var genomfördes projektet?

Svar: Projektet genomfördes på Fotevikens område.  
Här nyttjade vi Höllvikens Bygdegård och Fotevikens Museums restaurang/lokaler för konceptet med mat kopplat till aktiviteter och event. 
Cateringköket blev nyckel till matproduktionen och framtagning av de menyer hörande till event konceptet.
Övriga organisationers frivilliga och anställd personal medverkade till att prova på och utvärdera aktiviteterna och konceptet.Här nyttjades även Fotevikens Museums historiska miljöer för historiska lekar, femkamper, team building och förmedling genom t.ex. storytelling och guidning.

Vad har ni genomfört i projektet?

Svar: Vi startade upp konceptet med en organisation och projektledning som säkerställde våra planer och genomförande.
 Konceptet består av att skapa aktiviteter kring bl.a. temat vikingar i en tids enlig miljö. Organisationen Fotevikens Kulturcenter samordnade planerna, aktiviteterna och projektet. Samarbetspartner och medverkande är då främst Historisk Mat&Event i Skåne AB som ansvarar för matkonceptet samt servering och eventarrangemangen som t.ex Teambuilding, Mjöd och dryckesprovningar, Escape rooms, Historisk vikingatida föreläsningar, Matavsmakningsaktiviteter, ”Lev som en Viking”. Höllvikens catering bildades för att hantera matproduktion.
Fotevikens museum, tillhandahöll vikingabyns miljö och byggnader som möjliggjorde för olika tidsenliga aktiviteter, rekvisita för allehanda aktiviteter samt upplåter museets restaurang, konferenslokaler för mindre grupper.
Höllvikens Bygdegård, lokaliteter för större arrangemang, event, konferenser och fester. Utöver detta skapa event för näringslivet och privata fester tack vare tillgången till cateringköket, som innebär möjligheter till after work, grillafton, Oktoberfest m.m. Kompetenshöjning.
 En viktig del i arbetet med att utveckla konceptet och skapa förutsättningar och möjligheter till ett bredare och större program för införsäljning och marknadsföring är kompetenshöjning och utvärdering av "hands-on" konceptet.
Under perioden har vi därför haft träffar med utbildning, koncept testning, utvärderingar och sammanställt kunskapen i en enkel handlednings manual som kan användas för såväl den fasta personalen men även för ny och extra personal för att lättare komma in i den kvalitetssäkrade konceptet som vi försöker att bygga.
Marknadsföring, Vi har satsat på hemsidan med vårt breda utbud med allt från mat till koncept och produkter samt boknings möjligheter. Vi har tagit fram visitkort, flyers och trycksaks material som beskriver koncepten. Även direkt marknadsföring i form av banderoller och roll-ups finns nu att tillgå.
Till detta har vi nu lagt upp konceptet på sociala medier som vi nu jobbar vidare med.
Vi har även kommit igång med personliga säljbesök hos företag, föreningar och organisationer samt arbetet med turistbyråer, turistorganisationer, eventbolag, hotell, företag och andra organisationer inom turistnäringen och näringslivet byggs upp.

Vilka har genomfört projektet?

Svar: Björn Jakobsen intagen som konsult för marknadsföring och media från företaget Idévision i Skåne AB.
Therese Assarsson intagen som konsult för ekonomisk redovisning samt projektadministration, intagen från föreningen Nordiska Organisationen
för kulturell förmedling.Susanne Buttler intagen som konsult för projektkoordination, bokningar, schemaläggning m.m, intagen från föreningen
Nordiska Organisationen för kulturell förmedling Kristoffer Bengtsson intagen som konsult för IT, webb och hemsida layout och underhåll,
intagen från föreningen Nordiska Organisationen för kulturell förmedling Dan Bengtsson anställd i företaget för layout på marknadsföringsmaterial,
trycksaker, bild redigering m.m.  Mikael Risén intagen som konsult för projektledning och framtidsvisioner, intagen från Risén Consulting Handelsbolag
Thomas Aune Olsen intagen som konsult för utförande av arrangemangskoncept, storytelling samt historisk förmedling. Intagen från T.A. Olsen firma.

Vilka mål har ni haft i projektet?

Svar: Att skapa en permanent året runt plattform för mat, event, arrangemang, aktiviteter, teambuilding, konferens. Skapa verksamhet med ett brett program som är en attraktiv samlingsplats för en mängd olika evenemang och aktiviteter.
Detta genom samverkan i nätverket kring Fotevikens Kulturcenter i samverkan med organisationerna; Fotevikens Museum, Höllvikens Bygdegård, Höllvikens Catering, Smokey Barbeque & Pickles, föreningarna; Skånes Hantverksinstitut, Föreningen Sveg, Musikföreningen Vinyl och Fotevikens Byalag.

Detta sker genom nyttjande av de vikingatida miljöerna, restaurangverksamheten, Bygdegårdens möteslokaler och de lokala föreningarnas kompetens och kunskap inom hantverk och vikingatid. Fotevikens Kulturcenter har också skapat ett brett nätverk av personal; ungdomar, kvinnor och nysvenskar som ingått i internutbildning, koncepttestning, genomförande och utvärderingar.

Denna grupp kommer att på olika sätt medverka framöver i verksamheterna.

Vilka resultat har projektet skapat?

Svar: Projektet har skapat en bred arbetsplattform och ett nytt nätverk genom att involvera parterna i nätverket kring Fotevikens Kulturcenter i genomförande och drift av kulturevenemang med aktiviteter, teambuilding, event, mat, konferenser etc. Vi har även tagit fram ett marknadsföringsmaterial, hemsida, text och bildmaterial. Vi har också tagit fram en handledarmanual som är behjälplig för såväl fast som ny personal.

 Hur har ni förankrat projektet?

Svar: Genom regelbundna projekt möten med de involverade har vi tillsammans utvecklat koncepten, spånat på nya framtids visionerna och haft en ständig dialog om utvecklingen av projektet och koncepten. Vi har haft samverkansmöten mellan de olika organisationerna för att bli en mer sammansvetsad grupp av individer som strävar mot målet att utveckla ett nyskapande koncept som möjliggör mer arbetstillfällen för såväl befintlig personal som ny extern personal. Vi har även haft utbildningar med interna och externa medverkande där vi testat konceptet i olika utföranden och sedan haft utvärderingar på detta.

Beskriv projektets tänkta målgrupp.

Svar: Projektet har en bred målgrupp med inriktning främst mot företag, organisationer och föreningar. Vårt koncept kan implementeras på såväl större internationella företag/organisationer i Skåne men även på mindre lokala företag/föreningar/organisationer. Vårt koncept erbjuder grupper från 20 personer upp till 600 personer vårt evenemangskoncept, konferens, teambuilding, femkamp och lekar, mat m.m.

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?

Svar: Vi har sen projektets start fått en större efterfrågan av privatpersoner som vill anordna en heldag via oss. Med aktiviteter t.ex. femkamp och lekar och sedan avsluta med en kulinarisk måltid. Även efterfrågan på större evenemang så som bröllop, skolbal, privata temafester m.m. har ökat markant, där det efterfrågas ett helhetskoncept där vi handhar mat, servering, bar, aktiviteter m.m. Den 24 December 2018 anordnade Fotevikens Kulturcenter i samarbete med Handelsplats Höllviken och Lions Club Reng eventet Jul Tillsammans. Vi bjöd in alla som inte hade någon eller någonstans att fira jul. Vi erbjöd även äldre personer att bli upphämtade av bil om de hade svårt att ta sig till oss. I form av donationer både privata och företag kunde vi duka fram ett traditionellt julbord, vi hade levande musik hela dagen samt jultomte och julklappar till alla barnen. För att vara förstå gången detta genomfördes i Höllviken fick vi väldigt bra respons och vi hade ca 60-70 gäster under dagen.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?

Svar: Ja Har ni samarbetat med andra i ert projekt?

Svar: Ja

Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och mål.

Svar: Fotevikens Museum, Höllvikens bygdegård, Skånes hantverksinstitut, Handelsplats Höllviken, Söderslätts experimentella arkeologiska grupp, Föreningen SVEG, VFFG, samt Destination Viking Association.

När bedömer ni att projektet ger full effekt?

Svar: inom 1 år

Hur har ni spridit projektets resultat?

Svar: Facebook, Twitter, instagram, tripadvisor, hemsida, lokal marknadsföring, press, aktiviteter och erbjudande-kampanjer, banderoller, flyers och affischer.  

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?

Svar: Målmedvetet har vi genom intimt samarbete med de olika parterna analyserat och värderat de olika komponenterna och målgrupperna som vi anser ingår i det framtida verksamheterna. Detta har inneburit att vi redan nu under projekt tiden har fått en tydlig bild av de möjligheter som vi står inför framöver.  Potentialen har visat sig betydligt större än vad vi föreställt oss och de tester vi har gjort har fått ett utfall med mycket goda resultat.  Nu går vi in i den mera permanenta framtids fasen och vi känner oss mycket tillfreds och stabila inför denna uppgift. Redan har vi en bra plattform med fantastiska lokaliteter såväl inomhus som utomhus, ett kök med stora resurser och potential för den breda möjligheten till matutbud. Möteslokalerna är unika i närområdet men även sett i ett bredare globalt perspektiv. Vi har också funnit det mycket värdefullt att i samverkan med övriga parter sett möjligheten med fantastiska personalresurser som kan involveras i konceptet.

Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?

Svar: Vi har genom de analyser, möten och tester samt det material som vi i projektet har tagit fram skapat den plattform som krävs för en lyckad framtid med ett brett utbud och ett givande resultat såväl ekonomiskt som socialt.

Har något gått bättre än planerat?

Svar: När vi väl gått igenom de resurser och möjligheter som samverkan mellan parterna och de tillgångar av yttre och inre lokaler, yrkeserfarenhet och kunskap kan vi bara konstatera att bättre än såhär kunde det inte bli.

 Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Svar: De flesta av våra tankar och idéer har fallit i god jord. Saker och ting tar tyvärr betydligt längre tid än man tänker sig. Den mänskliga faktorn kan skapa en problemställning som man inte har förutsett. Men genom öppenhet och tydlighet har även dessa motgångar kunnat avslutats i en positiv vändning. Här har vi t.ex. genom att förlorat personal till annan tjänst behövt starta om vissa delar igen.  Vi hade även planer på det populära konceptet med Escape Room, där vi nu i efterhand kan konstatera att vi saknar kompetensen och möjligheten till genomförande men vi har bara lagt det på is för att när tiden är mogen ta itu med det igen.

Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?

Svar: Fotevikens Kulturcenter har det övergripande ansvaret för verksamheten och samverkan med de övriga aktörerna och organisationerna så som; Historisk Mat & Event i Skåne AB som svarar för mat, event och konferens, Fotevikens Museum som svarar för de historiska miljöerna och dess möjligheter för utomhus aktiviteter, Höllvikens Bygdegård svarar för lokalerna och föreningarna och lokala aktörer svarar för de personella extraresurserna. Framöver ser vi också Fotevikens stugby som en medverkande aktör. Samverkan sker med ledorden ”Bo, Äta, och Göra” med bland annat ett tema kring de vikingatida miljöerna. Ett flertal nya tjänster har och kommer att skapas och verksamheten har öppet varje dag under sommarsäsongen med en utökad arrangemangs-verksamhet och en förlängning av säsongen året runt. Nya nätverk och kontakter har skapats utifrån det breda konceptet. Detta innebär också möjligheter till utökad marknadsföring av verksamheterna båda nationellt och inom Skandinavien/Norra Europa.

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?

Svar: Ha en tydlig målplan. Täta, återkommande projektmöten med tydliga rapporter och direktiv. Involvera alla så tidigt som möjligt och följ upp och analysera eventuella problemställningar som dyker upp på vägen. Skapa delmål som gör det möjligt att avsluta steg för steg under projektets gång.

Hade projektet genomförts även utan stöd?

Svar: Nej

Motivera ditt svar.

 Svar: Vi hade inte haft de ekonomiska resurserna för att kunna lägga ner tid, personal och arbete på detta.

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?

Svar: I hög grad

Motivera ditt svar.

Svar: Från en tynande tillvaro och icke samverkan har vi fått tid och möjligheter att gemensamt stämma av, analysera, testa möjligheterna med koncept som har funnits som lösa idéer men nu har kunnat fastställas och förankras för en framtida verksamhet.

 Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera.

Svar: Ökad kompetens eller lärande, Nya samarbeten eller nätverk, Ny eller innovativ teknik, produkter eller tjänster, Ökad lönsamhet för ditt företag, En bättre miljö, Fler jobb, Utvecklingen av den lokala landsbygden Uppföljning av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?

Svar: Ja

Beskriv det ideella arbetet.

Svar: De ideella organisationerna som finns inom Fotevikens Kulturområde har här erbjudits möjlighet att medverka och lära. Genom sin kompetens har man också kunnat tillföra kunskap som kan nyttjas i ett mer kommersiellt koncept där även dessa ideella krafter kan bli löntagare.

 Antal ideella timmar: 250

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?

Svar: 55000

Beskriv de övriga ideella resurserna.

Svar: Alla organisationerna har ställt upp med sina lokaler, kompetens, utrustning m.m för att genomföra olika delar av konceptet.

Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?

Svar: 50000

Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet skapat för kvinnor?

Svar: 500

Motivera ditt svar.

 Svar: Genom det ökade aktiviteterna och efterfrågan av event med femkamp och teambuilding samt historiska temakoncept utgör kvinnor normalt sätt ungefär 50% av dessa aktiviteter. Till detta tillkommer matkoncepten med tillagning, servering, disk, städ och återställning samt barpersonal.

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet skapat för män?

Svar: 500

Motivera ditt svar.

Svar: Se ovan.

Hur många nya företag har projektet skapat?

Svar: 3

Motivera ditt svar.

Svar: På matsidan kommer framöver en egen cateringverksamhet växa fram. Tillika så ny restaurangverksamhet med rökt koncept. Musiksidan utvecklas också genom samverkan med lokala band (ukuleleband).

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?

Svar: 3

Motivera ditt svar.

Svar: Med produkter menar vi koncept med mat, aktiviteter, teambuilding, femkamp & lekar, matmenyer, konferenspaket m.m. Härav har vi inte gått in i detalj men kan väl klart påstå att mer än tre nya produkter har vi lyckats med.

Hur många nya tjänster har projektet skapat?

Svar: 3

Motivera ditt svar.

 Svar: Se ovan.

 Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Inga

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?

Svar: 3

Motivera ditt svar.

Svar: Betydligt fler än tre om vi räknar alla de fysiska mötesplatserna som t.ex. Bygdegårdens lokaliteter med samlingslokaler och konferensrum, utomhusservering, museets restauranglokaler, Skånes hantverksinstitut hantverks - och verksamhetslokaler med lokaler för texil, smide, keramik, träslöjd, skinn och ben & horn som exempel.

Hur många nya tekniker har projektet infört?

Svar: 10

Motivera ditt svar.

Svar: Hemsidor, Facebook, instagram, tripadvisor, google buisness m.m

Historiska lekar, teamkoncept, konferenskoncept m.m.

 Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?

Svar: 10

Motivera ditt svar.

 Svar: Alla de ideella organisationernas koncept medför att vi minst hanterar 10 fritids- och kulturverksamheter inom Fotevikens kulturcenters regi och att dessa även kan nyttjas i kommersiellt syfte.

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?

Svar: 1

Motivera ditt svar.

Svar: Vi har samlat det befintliga på Foteviks områdets agerande organisationerna men även verksamheter i Fotevikens närhet. I ett nätverk som i sin tur består av många undernätverk. Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?

Svar: 1

Motivera ditt svar.

Svar: Se ovan. Så förutom Fotevikens Kulturcenters virtuella nätverk med hemsida, sociala media etc har även medverkande organisationer stärkt sina motsvarande virtuella mötesplatser.

Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?

Svar: 10000

Motivera ditt svar.

Svar: Svårt att ange men om vi ser till trenderna med kommersiella möten så uppgår de till ca 50 möten om 25 personer, lågt räknat. Till detta kommer alla de ideella träffarna med Fotevikens byalags träffar, Skånes hantverksinstituts kursverksamheter, föreningen svegs experimentella arkeologiska möten, druidernas återkommande träffar m.m

Hur många av nya besökare är turister?

Svar: 7000

Motivera ditt svar.

 Svar: Svårt att säga men med begreppet turist avses samtliga personer som icke är hemmahörande i Höllviken enligt vad vi erfar.

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Vi har inte tagit in i vår beräkning det antal gästnätter som detta har medfört lokalt. Men vi kan se att framöver med Fotevikens stugbys närvaro lokalt med 156 bäddar kommer vi tydligare att kunna presentera detta.

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn

Svar: Björn Jakobsen

Ange telefonnummer

Svar: 040-330801

Ange e-postadress Svar: bmj@foteviken.se

Personalinloggning